Zgjidhje të Avancuara IT

ProTech ofron zgjidhje të avancuara të Teknologjisë së Informacionit në përgjithësi dhe në veçanti mbi Sistemet e Informacionit. Ne ofrojmë zgjidhje 360 ​​gradë për klientët tanë duke garantuar zgjidhje të plota në dorë, që përfshijnë konfigurimin e harduerit dhe softuerit.

Ne fokusohemi vetëm në infrastrukturat e avancuara të TI-së për klientët kërkues që kërkojnë performancë të lartë dhe sisteme të besueshme IT. Ne implementojmë zgjidhje të avancuara rrjeti, infrastrukturë serverash dhe grupesh, qendra të dhënash, ruajtje të të dhënave, zgjidhje sigurie dhe sisteme të avancuara zanore.

Ekipi ynë i konsulencës bën të gjitha përpjekjet për të ofruar zgjidhje në kohë dhe brenda buxhetit duke optimizuar rrjedhën operacionale të klientëve. Ekspertët tanë të IT-së kanë njohuri të plotë për shumicën e mjediseve moderne të rrjeteve, sistemeve operative dhe aplikacioneve softuerike. Ne ndihmojmë biznesin e klientëve tanë të rritet, duke i bërë ata të përqendrohen në aktivitetet e tyre kryesore pa u shqetësuar për çështjet e IT. Ne e bëjmë këtë përmes mbulimit të plotë të çdo kërkese në lidhje me IT-në, duke filluar nga konfigurimi i kompjuterëve dhe rrjetit, instalimi i sistemit operativ, zhvillimi i aplikacioneve specifike të softuerit, zgjidhjet e inteligjencës së biznesit, zhvillimi i faqeve të internetit për zgjidhjet e tregtisë elektronike, fushatat e marketingut, etj. Ne udhëheqim klientët tanë përpara!