A-Z SIP Trunks

ProTech ofron shërbime premium të ndërprerjes zanore A-Z për destinacionet fikse dhe celulare në mbarë botën me tarifa shumë konkurruese. Në disa zona gjeografike, ProTech ofron tarifa të pakrahasueshme në rrugë me cilësi premium.

Ne ofrojmë mbështetje për të gjithë kodekët SIP: G.729, G.711u, G.711a dhe monitorojmë në mënyrë aktive të gjitha rrugët CLI dhe NCLI në baza 24/7.

Infrastruktura jonë është e dizajnuar në mënyrë strategjike me POP-të tanë të pranishëm në qendrat kryesore të rrjetit global duke garantuar akses jashtëzakonisht të shpejtë te ofruesit dhe terminatorët kryesorë të shërbimeve dhe tepricë të plotë në rast urgjence.

Qendra jonë e funksionimit të rrjetit dhe shërbimi i kujdesit ndaj klientit funksionojnë plotësisht në baza 24/7, duke ofruar mbështetje të avancuar në anglisht, spanjisht dhe italisht. Shërbimet e Help Desk përmirësohen më tej me ndërhyrje në distancë në pajisjet dhe sistemet e klientëve duke i liruar ata nga çdo detyrë mirëmbajtjeje.