Rreth Nesh

ProTech – Professional Technologies Sh.p.k është një kompani me përvojë të gjerë dhe ekspertizë të thellë në zgjidhjet e Telekomunikacionit dhe Teknologjisë së Informacionit. Sfondi ynë i telekomunikacionit dhe informatikës na lejon të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë si në sektorin e telekomunikacionit ashtu edhe në atë të teknologjisë së informacionit.

Zgjidhjet tona të avancuara të TI-së janë miratuar nga kompani të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare, të cilat mbështeten në shërbimet tona të TI-së për proceset e tyre të përditshme të biznesit. Ne kemi ekspertizë të avancuar në ngritjen e dhomave të serverëve dhe qendrave të të dhënave, infrastrukturës së avancuar të rrjetit, ruajtjes së të dhënave dhe zgjidhjeve cloud. Kjo ekspertizë e TI-së plotësohet nga aftësitë tona të zhvillimit të softuerit, të cilat na lejojnë të ofrojmë zgjidhje softuerike shumë të personalizuara.

Our telecommunications expertise relies on years of experience for both retail and wholesale markets leading to advanced knowledge for voice termination and SMS services. Our international network or partners is composed of 75+ interconnections which give us the possibility to terminate calls in all areas of the world with high capacity and reliability. In particular we have advanced agreements for call center traffic termination which allows us to terminate large volumes of call center traffic with high quality towards A-Z destinations.

Ekspertiza jonë e telekomunikacionit mbështetet në përvojën e viteve si për tregjet e shitjes me pakicë ashtu edhe për ato me shumicë që çojnë në njohuri të avancuara për shërbimet e ndërprerjes zanore dhe SMS. Rrjeti ose partnerët tanë ndërkombëtarë përbëhet nga 75+ ndërlidhje të cilat na japin mundësinë për të përfunduar thirrjet në të gjitha zonat e botës me kapacitet dhe besueshmëri të lartë. Në veçanti ne kemi marrëveshje të avancuara për ndërprerjen e trafikut të qendrës së thirrjeve që na mundëson të ndërpresim vëllime të mëdha të trafikut të qendrës së thirrjeve me cilësi të lartë drejt destinacioneve A-Z.

Ne i çojmë klientët tanë përpara !