Sherbimet SMS

ProTech është një ofrues global i shërbimeve SMS për marketing, media sociale, operatorë celularë dhe grumbullues. Rrjeti ynë arrin në mbarë botën në 100+ vende me dërgesë SMS me cilësi të lartë.

Ne ofrojmë shërbime të shitjes me pakicë SMS A2P për klientët e ndërmarrjeve në mbarë botën, si dhe shërbime transit global SMS për operatorët e rrjetit.

Ne ofrojmë dërgim të sigurt dhe të besueshëm të SMS-ve duke trajtuar vëllime të mëdha me xhiro dhe tepricë të prioritizuar.