Sistemi i Automatizuara i Telefonimit

Për qendrat e kontaktit të jashtëm, kontraktorët ose departamentet e shitjeve, ne ofrojmë zgjidhje automatike të telefonimit që mund të rrisin produktivitetin duke maksimizuar vëllimin e telefonatave dalëse të operacionit tuaj. Me këtë zgjidhje ju rritni ndjeshëm numrin e thirrjeve të lidhura me agjentin dhe ulni në mënyrë drastike kohën mesatare të pritjes së agjentëve tuaj.

Sistemi i telefonimit të automatizuar ofrohet si një zgjidhje e pritur në qendrat më të mira të të dhënave në Evropë në POP-të tona në Frankfurt, Mynih, Strasburg dhe Milano.

Sistemi ofrohet me një periudhë testimi falas gjatë së cilës mund të testoni potencialin e plotë të kësaj zgjidhjeje të jashtëzakonshme për qendrat e kontaktit.